Definicja pojęcia:

temperatura wrzenia

Temperatura wrzenia - temperatura, w której prężność pary cieczy nad jej powierzchnią równa jest ciśnieniu zewnętrznemu. Dlatego podaje się ją zwykle dla normalnego ciśnienia atmosferycznego równego 101325 Pa. W temperaturze wrzenia dana substancja przechodzi ze stanu ciekłego w gazowy. Temperatura wrzenia odpowiada temperaturze kondensacji, w której dana substancja przechodzi ze stanu gazowego w ciekły.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.9
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy