Definicja pojęcia:

trofia wód

Trofia wód - intensywność procesów syntezy substancji organicznej przez organizmy fotoautotroficzne, tj. sinice, glony, rośliny wyższe. Zależy ona od zasobności wód zbiornika w pierwiastki biogenne oraz zespołu czynników środowiskowych, takich jak np. położenie, budowa geologiczna, sieć hydrologiczna, typ użytkowania i rodzaju zagospodarowania zlewni zbiornika wodnego, np. składu i ilości dostających się do wody nawozów rolniczych czy ścieków oraz składu gatunkowego i liczebności organizmów. Trofizm odnosi się zwykle do wód jeziornych. Ze względu na ich żyzność wyróżnia się jeziora: oligotroficzne, mezotroficzne, eutroficzne, politroficzne, saprotroficzne.
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.3
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź