Definicja pojęcia:

ujęcie wody

Ujęcie wody - miejsce poboru wody przy użyciu urządzeń ze źródła, jeziora, rzeki itp. W celu ochrony źródeł i ujęć wody ustanawia się strefy ochronne w drodze decyzji administracyjnych. Zgodnie z ustawą "Prawowodne" z 24 października 1974 r. (Dz.U. Nr 38, poz. 230 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z 5 listopada 1991 r. (w sprawie zasad ustanawiania stref ochronnych źródeł i ujęć wody, Dz.U. Nr 116, poz. 47) organem właściwym do ustanowienia strefy ochronnej źródeł wody jest wojewoda, a strefy ochronnej ujęcia wody - organ wydający pozwolenie wodnoprawne na pobór wody. W strefach ochronnych nie można gromadzić odpadów i ścieków, zabrania się wykonywania wierceń i odkrywek. Strefy ochronne dzieli się na tereny ochrony bezpośredniej (zabrania się użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia) i tereny ochrony pośredniej (zabrania się lokalizowania zakładów przemysłowych, ferm chowu zwierząt, magazynów produktów ropopochodnych i innych substancji chemicznych oraz rurociągów do ich transportu).


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.3
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź