Definicja pojęcia:

woda podziemna

Woda podziemna - woda znajdująca się pod powierzchnią ziemi, wypełniająca szczeliny i wolne przestrzenie. Wyróżnia się następujące rodzaje: zaskórną (woda gruntowa położona płytko, która wznosi się kapilarnie do powierzchni gruntu), gruntową (woda podziemna nie osłonięta warstwą nieprzepuszczalną, sięgająca w głąb ziemi do warstwy wodonośnej, zasilana głównie opadami atmosferycznymi), artezyjską (woda znajdująca się w głębi ziemi pod ciśnieniem, oddzielona warstwą nieprzepuszczalną od powierzchni ziemi), krasową i szczelinową.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.7
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź