Definicja pojęcia:

zakwit

Zakwit - masowy wzrost populacji glonów (zielenic, okrzemek, sinic i bakterii) w zbiornikach wodnych, spowodowany nadmiarem składników pokarmowych, zwłaszcza azotu i fosforu (eutrofizacja). Obumarłe glony opadające na dno zbiornika wodnego rozkładają się i zwykle powodują deficyt tlenu, który niekorzystnie wpływa na rozwój ryb i innych zwierząt.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 5.0
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź