Krabonowate (Lithodidae)

Rodzina zaliczana jest do nadrodziny krabony (Lithodoidea), infrarzędu miękkoodwłokowce (Anomura), podrzędu Pleocyemata, rzędu dziesięcionogi (Decapoda), nadrzędu raki właściwe (Eucarida), podgromady pancerzowce właściwe (Eumalacostraca), gromady pancerzowce (Malacostraca) oraz do podtypu skorupiaki (Crustacea).
Indeks nazw polskich - rodzina Krabonowate
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź