Prażmowate (Sparidae)

Rodzina prażmowatych (Sparidae) obejmuje 112 gatunków żyjących w morskich wodach oceanicznych, rzadko zamieszkujących wody brakiczne oraz słodkie. Występują we wszystkich morzach tropikalnych oraz w strefie umiarkowanej Oceanu Indyjskiego, Atlantyckiego i Pacyfiku. Pierwsze skamieniałości pochodzą z okresu trzeciorzędu z eocenu.

Płetwa grzbietowa posiada 10-13 promieni twardych oraz 10-15 promieni miękkich, natomiast płetwa odbytowa składa się od 8-14 promieni miękkich. najwięksi przedstawiciele tej rodziny osiągają do 120 cm długości. Są rybami drapieżnymi żywiącymi się bezkręgowcami benotosowymi, które posiadają twardą muszle. Wiele gatunków jest hermafrodytami, a płeć zmieniają często wraz z wiekiem. Onotowano przypadki zatrucia toksynami ciguatera po spożyciu mięsa ryb. Gatunki z tej rodziny są wykorzystywane w rybołówstwie i wędkarstwie sportowym.
Indeks nazw polskich - rodzina Prażmowate
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź