ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ POLSKA ZIELONA SIEĆ. Organizacja ekologiczna - ZSPZŚ

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć - organizacja ekologiczna prowadząca działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć wspiera i promuje udział społeczeństwa obywatelskiego w podejmowaniu decyzji ważnych dla środowiska m. in.  poprzez wzmocnienie kontroli społecznej ułatwiając dostęp do informacji publicznych.

We współpracy z innymi organizacjami ekologicznymi pracuje nad wyłonieniem przedstawicieli do komitetów związanych z funduszami UE, opracowuje analizy i raporty oraz wdraża projekty przynoszące wymierne efekty społeczne i ekonomiczne. Główna siedziba znajduje się w Warszawie, ale wiele działań realizowanych jest również przez biura w Krakowie i Szczecinie.


Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć 
http://zielonasiec.pl/
Ocena (3.3) Oceń: