Definicja pojęcia:

deficyt tlenowy

Deficyt tlenowy - spadek stężenia tlenu w środowisku poniżej wartości optymalnej. Zwykle deficyt tlenowy występuje w przydennych warstwach wody i jest wywołany dużą zawartością martwej materii organicznej oraz wzrostem temperatury wody. Deficyt tlenowy w glebie powoduje niska jej porowatość lub zalanie wodą. Deficyt tlenowy występuje również w tkankach zwierząt i ludzi - zakłóca funkcje określonego organu, prowadząc niejednokrotnie do śmierci komórek, np. niedotlenienie mózgu człowieka prowadzi do jego uszkodzenia lub śmierci.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 5.0
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź