Definicja pojęcia:

edukacja ekologiczna, edukacja środowiskowa

Edukacja ekologiczna, edukacja środowiskowa - koncepcja kształcenia i wychowywania społeczeństwa na rzecz kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego. Obejmuje różne formy działań, których celu jest upowszechnianie wiedzy o przyrodzie, podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, rozwijanie wrażliwości, propagowanie konkretnych zachowań korzystnych dla środowiska naturalnego. Głównym adresatem powszechnej edukacji szkolnej i pozaszkolnej są dzieci i młodzież. Do programów szkół wprowadzane są zagadnienia z zakresu ochrony i kształtowania środowiska. Takie podejście umożliwia łączenie wiedzy przyrodniczej z postawą humanistyczną. Podstawowe cele edukacji ekologicznej to:
- poznanie motywów i sposobów ochrony środowiska,
- wyrobienie umiejętności dostrzegania zjawisk w ekosystemach,
- przewidywanie i ocena pewnych następstw obserwowanych zjawisk przyrodniczych i czynów człowieka,
- kształtowanie emocjonalnego stosunku do określonych zjawisk i obiektów w środowisku człowieka.
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 5.0
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź