Definicja pojęcia:

luminescencja

Luminescencja - zjawisko wytwarzania światła w niektórych materiałach pod wpływem nietermicznych czynników, np. bombardowania cząstkami elementarnymi lub fotonami. Wzbudzone atomy lub cząsteczki, przechodząc na niższe poziomy energetyczne, są źródłem promieniowania. Ze względu na czynniki wzbudzenia, luminescencję dzieli się na: fotoluminescencję (wzbudzoną promieniowaniem widzialnym i ultrafioletowym), chemiluminescencję (wzbudzoną procesami chemicznymi), radioluminescencję (wywołaną absorpcją promieniowania jonizującego).


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 5.0
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy