Definicja pojęcia:

promieniowanie kosmiczne

Promieniowanie kosmiczne - wysokoenergetyczne promieniowanie docierające z przestrzeni kosmicznej oraz z wyższych warstw atmosfery ziemskiej do powierzchni Ziemi. W jego skład wchodzą fale elektromagnetyczne oraz różne cząstki elementarne, np. strumień protonów, elektronów, pozytonów, neutrin i fotonów promieniowania gamma. Energia tych cząsteczek leży w zakresie 10-11-10 J. Po wejściu do atmosfery ziemskiej zderzają się z jądrami tlenu i azotu, powodując powstanie promieniowania wtórnego, składającego się z cząstek elementarnych i promieniowania gamma. Pojedyncza wysokoenergetyczna cząstka promieniowania pierwotnego może wytworzyć całą ulewę cząstek wtórnych.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.6
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy