Definicja pojęcia:

rozpuszczalnik

Rozpuszczalnik - ciecz powodująca rozpuszczanie innych ciał, tworząca z nimi ciekłe mieszaniny jednorodne. Wyróżnia się rozpuszczalniki: polarne (związki, np. woda, zawierające moment dipolowy, które mają zdolność rozpuszczania związków jonowych lub kowalencyjnych, jonizując je w trakcie procesu rozpuszczania) i niepolarne (związki, np. benzen, nieposiadające trwałych momentów dipolowych, które rozpuszczają niepolarne związki kowalencyjne).


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.2
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź