Definicja pojęcia:

roztwór

Roztwór - mieszanina dwóch lub więcej substancji. Rozróżnia się roztwory prawdziwe i koloidalne. Roztwory prawdziwe zawierają cząsteczki, których wielkość odpowiada pojedynczym cząsteczkom chemicznym. Średnica cząstek rozproszonych ma wielkość rzędu 1 mmu = 10-7 cm. Natomiast roztwory koloidalne zawierają cząsteczki substancji rozproszonej większe niż w roztworach prawdziwych, a mniejsze od cząstek tworzących zawiesinę, tzn. mniejsze od 0.1mu =10-5 cm. Zawiesinę tworzą cząsteczki większe od 0.1mu = 10-5 cm. Są widoczne pod dobrym mikroskopem i z czasem ulegają sedymentacji, tj. osadzają się na dnie naczynia pod wpływem siły ciężkości.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.5
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź