Definicja pojęcia:

stepowienie

Stepowienie - proces przemiany łąk, pastwisk i zarośli na obszary z roślinnością sucholubną, czyli w zbiorowiska trawiaste podobne do stepów. Jego przyczynami są: obniżenie wód gruntowych, wzrost ilości soli wapiennych, pożary i wadliwa gospodarka człowieka. Zjawisko to występuje w Wielkopolsce.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 5.0
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź