Definicja pojęcia:

uran

Uran, U - promieniotwórczy pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 92 i masie atomowej 238.03. Metal ciężki, srebrzystobiały, niezbyt twardy, ciągliwy i kowalny. Jego gęstość wynosi rho = 19.05 g·cm-3, temperatura topnienia Tt = 1132°C, a temperatura wrzenia Tw = 3818°C. Na powietrzu ulega utlenieniu. W przyrodzie występuje w minerałach (m.in. blenda smolista U3O8, uranit UO2) i jest mieszaniną trzech izotopów: uran-238 (99.28%), uran-235 (0.71%), uran-234 (0.006%). Izotop uranu-235 ulega rozszczepieniu pod wpływem powolnych neutronów i ma zastosowanie jako paliwo jądrowe i materiał wybuchowy w broni jądrowej (również uran-233).


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.8
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź