MINERAŁY. Definicja pojęcia - minerały
Ekologia.pl Wiedza Encyklopedia minerały
Definicja pojęcia:

minerały

Spis treści

Minerały — Minerałypierwiastki lub związki chemiczne o określonym składzie chemicznym, właściwościach fizycznych i chemicznych i strukturze krystalicznej; powstałe w sposób naturalny w wyniku zachodzących w skorupie ziemskiej procesów geologicznych. Minerały stanowią główne elementy budulcowe skał litosfery, Księżyca oraz meteorytów.

Pochodzenie i występowanie minerałów

Minerały ze względu na pochodzenie dzieli się na minerały pierwotne, powstające bezpośrednio w danym środowisku oraz minerały wtórne, powstające z minerałów pierwotnych.

Minerały pierwotne dzieli się na:

Kalcyt – skałotwórczy minerał osadowy. Wikimedia.org

Minerały wtórne powstają z minerałów pierwotnych w wyniku ich przemian fizycznych i chemicznych zachodzących w procesach wietrzenia, diagenezy (procesu tworzenia skały o zwięzłej strukturze poprzez łączenie luźnych ziaren skalnych spoiwem) oraz przemian metamorficznych zachodzących pod wpływem działania wysokich temperatur i/lub ciśnienia.
Do minerałów wtórnych zalicza się:

  • minerały procesów pomagmowych (kwarc β, ametyst, stilbit, chabazyt);
  • minerały procesów metamorficznych (antygoryt, chryzotyl, minerały chlorytowe);
  • minerały procesów wietrzeniowych (minerały ilaste – np. kaolinit, montmorylonit).


Minerały występujące na kuli ziemskiej to w głównej mierze minerały skałotwórcze, stanowiące ok. 99% masy skorupy ziemskiej. Należą do nich głównie krzemiany, glinokrzemiany, tlenki (dwutlenek krzemukwarc) oraz węglany (kalcyt, dolomit).

W zależności od udziału danego minerału w skale wyróżnia się:

  • główne minerały skałotwórcze stanowiące podstawowy składnik skał;
  • poboczne minerały skałotwórcze występujące w skałach w niewielkich ilościach;
  • akcesoryczne minerały skałotwórcze występujące w śladowych ilościach w niektórych typach skał.

Pozostały 1% masy skorupy ziemskiej stanowią minerały złóż (minerały złożowe), jak galena, sfaleryt, chalkopiryt, malachit, halit i piryt.

Azuryt – minerał barwny. Wikimedia.org

Właściwości minerałów

Minerały są pierwiastkami lub związkami chemicznymi posiadającymi określony skład chemiczny, właściwości fizyczne i chemiczne oraz strukturę krystaliczną.


Każdy rodzaj minerału wykazuje określone cechy, do których należą:

Halit – minerał z gromady halogenków o sześciennym układzie krystalicznym. Wikimedia.org

Klasyfikacja minerałów Nickela-Strunza

Minerały w oparciu o budowę chemiczną i strukturę krystaliczną podzielono zgodnie z klasyfikacja Nickela-Strunza na następujące gromady:

Kamienie szlachetne

Kamieniami szlachetnymi określa się minerały cechujące się:

Do kamieni szlachetnych należy diament (odmiana alotropowa węgla), szmaragd (zielona odmiana berylu), rubin (czerwona odmiana korundu), szafir (niebieska odmiana korundu) oraz aleksandryt (przezroczysta odmiana chryzoberylu).

Minerały wykazujące mniejszą twardość i trwałość określane są mianem kamieni półszlachetnych. Należą do nich m.in. akwamaryn, topaz, hiacynt, agat, malachit oraz odmiany kwarcu (ametyst, cytryn).

Szmaragd. Wikimedia.org
Indeks nazw
Szukaj lub wybierz według alfabetu
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
Znaki ekologiczne
Bezpieczny dla ozonu
Bezpieczny dla ozonu
4.5/5 - (13 votes)
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments