Definicja pojęcia:

uzdatnianie wody

Uzdatnianie wody - nadawanie wodzie właściwości określonych odpowiednimi wymaganiami. Uzdatnianie wody polega to na usuwaniu z wody zanieczyszczeń i domieszek poprzez klarowanie, filtrowanie, zmiękczanie, destylację, odgazowanie lub napowietrzanie. Wszystkie procesy stosowane do oczyszczania wody można podzielić na: fizyczne, chemiczne i biologiczne oraz mogą być łączone układy. Każdy z procesów oprócz głównego zadania spełnia również rolę uboczną. Do oczyszczania wody najczęściej wykorzystywane są następujące procesy jednostkowe: napowietrzanie i odpędzanie gazów (stripping), koagulacja, sedymentacja, flotacja, filtracja, wymiana jonowa, chemiczne strącanie, sorpcja, utlenianie chemiczne, procesy membranowe, dezynfekcja, infiltracja. Zmniejszanie się dyspozycyjnych zasobów wody, wskutek ich zanieczyszczenia, spowodowało zainteresowanie metodami odnowy wody, które polegają na takim oczyszczeniu ścieków miejskich bądź przemysłowych, że mogą one ponownie stanowić surowiec do celów wodociągowych.
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.6
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź