Definicja pojęcia:

węglowodory

Węglowodory - związki organiczne zbudowane tylko z atomów węgla i wodoru.

Węglowodory dzielą się na:

  • alifatyczne (związki łańcuchowe węgla i wodoru o wiązaniu pojedynczym lub podwójnym, np. butan, buten),
  • cykliczne (posiadają w pierścieniu atomy węgla lub dodatkowo inny pierwiastek, przeważnie o wiązaniu pojedynczym, np. cykloheksan),
  • aromatyczne (związki cykliczne, w których występują trzy wiązania podwójne, np. benzen).

Są palne, o dużym cieple spalania. Źródłem węglowodorów są ropa naftowa, gaz ziemny, łupki bitumiczne, węgiel.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 3.9
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź