Brodziec piskliwy (Acitis hypoleucos)

Nazywany/a też: brodziec krzykliwy, kuliczek piskliwy, piskliwiec

Fot. Marek Szczepanek
Jest to nieduży brodziec o stosunkowo krótkich nogach i dziobie. Lata nisko nad wodą drżącym lotem, kiwając się po wylądowaniu. Samica i samiec są ubarwione jednakowo, mają upierzenie szarobrązowe z mało wyraźnymi prążkami. Podgardle i cały spód ciała są białe, na bokach przedniej części piersi widać brunatnoszare plamy, a w locie na wierzchu skrzydeł biały pasek. Młode na wierzchu ciała mają rdzawe plamki.
  1. Biotop
  2. Występowanie
  3. Lęgi
  4. Pokarm
  5. Systematyka
  6. Galeria zdjęć

Biotop

Gatunek ten zamieszkuje brzegi wód śródlądowych (najchętniej rzek), zwłaszcza piaszczyste, kamieniste lub ze żwirem. Unika brzegów mulistych. W czasie przelotów pojawia się nad wodami wszelkiego typu, nawet nad małymi bajorami.
Czy wiesz, że...Samiec brodźca piskliwego przygotowuje kilka gniazd, spośród których samica wybiera takie, które jej najbardziej odpowiada;

Występowanie

Areał lęgowy obejmuje Europę i umiarkowaną strefę Azji. Z wyjątkiem populacji południowych jest to ptak wędrowny, zimuje w Afryce (bez Sahary), zachodniej i południowej Azji oraz w Australii. W Polsce gniazduje nielicznie w całym kraju, wnikając wzdłuż dolin rzecznych w góry. Na przelocie jest średnio liczny.

Lęgi

Brodziec piskliwy wyprowadza 1 lęg w roku, w połowie maja. Gniazdo zakłada na ziemi, pod osłoną roślinności, zwykle 5-10 m od wody. Ma ono formę przydeptanej i luźnej czarki z suchych traw. Składa 4 gliniastożółte jaja w liczne, ciemne plamki. Wysiadują oboje rodzice przez ok. 3 tygodnie. Młode pozostają pod ich opieką ok. 30 dni.

Pokarm

Żywi się przede wszystkim owadami chwytanymi na lądzie w pobliżu wody. Zjada także drobne mięczaki i skorupiaki.
Brodziec piskliwy, Acitis hypoleucos, Common Sandpiper Fot. Marek Szczepanek

Galeria zdjęć

Brodziec piskliwy, Acitis hypoleucos, Common Sandpiper
Brodziec piskliwy, Acitis hypoleucos, Common Sandpiper

Systematyka

Domena:Eukarionty
Królestwo:Zwierzęta
Podtyp:Kręgowce
Gromada:Ptaki
Rząd:Siewkowe
Rodzina:Bekasowate
Rodzaj:Actis
Indeks nazw polskich - gromada Ptaki
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź