Sierpówka (Streptopelia decaocto)

Nazywany/a też: synogarlica turecka

Fot. Marek Szczepanek
Sierpówka jest mniejsza i smuklejsza od gołębia miejskiego, ubarwiona piaskowo szaro, z czarnym „sierpem” na karku. Sterówki od spodu do połowy czarne, od połowy białe, oczy ciemnoczerwone. Samica i samiec niczym się nie różnią. Młode ptaki nie mają czarnej półobroży.
  1. Biotop
  2. Występowanie
  3. Lęgi
  4. Pokarm
  5. Systematyka
  6. Galeria zdjęć

Biotop

Jest to gatunek typowo synantropijny, zamieszkuje osiedla ludzkie, głównie miasta, gdzie wśród luźnej zabudowy rosną grupy drzew, oraz wsie w otoczeniu wysokich drzew i sadów, a nawet niewielkie kolonie. Sporadycznie gnieździ się na obrzeżach lasów.
Czy wiesz, że...
  • Pierwszy raz zarejestrowano obecność sierpówki w Europie w 1835 r w Bułgarii;
  • W Polsce pierwsze gnieżdżenie się odnotowano dopiero w 1943 r w Tarnowie i w Lublinie;

Występowanie

Areał lęgowy obejmuje znaczne obszary Europy, południową Azję, niektóre części Afryki. Jest gatunkiem osiadłym, ale ekspansywnym. W okresie nielęgowym zbiera się w stada na miejscach noclegowiskowych lub obfitujących w pokarm. W Polsce jest  licznym ptakiem lęgowym całego kraju.

Lęgi

Okres lęgowy sierpówki trwa od marca do października. W tym czasie wyprowadza ona od trzech do nawet sześciu lęgów. Gniazdo w postaci cienkiej, ażurowej platformki zbudowane jest z cienkich patyczków i umieszczone najczęściej na drzewie (pierwszy lęg najchętniej na drzewie iglastym), ale zdarza się również, że na parapecie okiennym lub w karmniku. Jaj jest zwykle dwa, dużo rzadziej jedno lub trzy, są one białe. Wysiadywanie trwa 14-16 dni, a młode opuszczają gniazdo po ok. 20 dniach.

Pokarm

Ptak ten żywi się wyłącznie pokarmem roślinnym: nasionami, ziarnami zbóż, zielonymi częściami roślin i resztkami pożywienia ludzkiego. Żeruje na ziemi, ale chętnie odwiedza też karmniki.
Sierpówka, Streptopelia decaocto, Eurasian Collared Dove Fot. Marek Szczepanek

Galeria zdjęć

Sierpówka, Streptopelia decaocto, Eurasian Collared DoveBy This image was created by user Gerhard Koller (Gerhard) at Mushroom Observer, a source for mycological images.You can contact this user here. [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By This image was created by user Davide Puddu (Davide Puddu) at Mushroom Observer, a source for mycological images.You can contact this user here. [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Systematyka

Domena:Eukarionty
Królestwo:Zwierzęta
Podtyp:Kręgowce
Gromada:Ptaki
Gatunek:Sierpówka
Indeks nazw polskich - gromada Ptaki
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź