Śnieguła (Plectrophenax nivalis)

Nazywany/a też: śnieguła zwyczajna

Śniegula, źródło: Danita Delimont/Shutterstock
W upierzeniu występują różnice płciowe i sezonowe. Samiec w upierzeniu godowym ma czarny grzbiet, lotki i i środek ogona, głowę i resztę ciała białą. W szacie spoczynkowej czarne są jedynie końce skrzydeł i środek ogona, reszta czarnych części ciała staje się brązowawa, podobnie jak głowa. Samica w szacie godowej jest podobna do samca, ale grzbiet ma szarobrązowy. W okresie jesienno-zimowym jest bardziej brązowawa niż samiec, zwłaszcza na piersi. Osobniki młodociane podobne do samicy.
  1. Biotop
  2. Występowanie
  3. Lęgi
  4. Pokarm
  5. Systematyka
  6. Galeria zdjęć

Biotop

Śnieguła gniazduje w kamienistej tundrze, zwłaszcza w sąsiedztwie dolin rzecznych. Zimą pojawia się na terenach otwartych.
Czy wiesz, że...W połowie XIX w. pod Gdańskiem śnieguła (zalatująca wówczas w znacznie większych ilościach) była odławiana do celów konsumpcyjnych;

Występowanie

Areał lęgowy obejmuje strefę wokół biegunową i tundrę Eurazji. Jest gatunkiem wędrownym, zimuje w strefie umiarkowanej Europy i Azji oraz na południu Ameryki Północnej. W Polsce śnieguła regularnie pojawia się jako ptak przelotny, zimuje nielicznie lub średnio licznie na zachodzie kraju, na wschodzie pojawia się tylko w niektóre zimy.

Lęgi

Gniazdo buduje w ukryciu -pod kamieniami, w szczelinach skalnych, pod nawisem darni, w ścianach budynków. Jako materiałów budowlanych używa trawy, sierści i piór. Składa 4-6 bladozielonkawych jaj w plamki.

Pokarm

Latem śnieguła odżywia się głównie owadami i pajęczakami, zimą -nasionami traw i chwastów.
Śniegula, źródło: Danita Delimont/Shutterstock Śniegula, źródło: Danita Delimont/Shutterstock

Galeria zdjęć

Śniegula, źródło: Danita Delimont/Shutterstock Śniegula, źródło: Mircea Costina/Shutterstock
Śniegula, źródło: xpixel/Shutterstock Śniegule, źródło: Mircea Costina/Shutterstock

Systematyka

Domena:Eukarionty
Królestwo:Zwierzęta
Podtyp:Kręgowce
Gromada:Ptaki
Rząd:Wróblowe
Rodzina:Trznadlowate
Gatunek:Śnieguła
Indeks nazw polskich - gromada Ptaki
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź