Stonkowate (Chrysomelidae)

Jest to rodzina należąca do rzędu chrząszczy. Jej przedstawiciele żerują na różnych roślinach i mogą zasiedlać zarówno tereny tropikalne, jak i umiarkowany klimat europejski. Cechą charakterystyczną tych owadów jest jaskrawe, kolorowe ubarwienie ciała. Niektóre z nich mogą być szkodnikami w uprawach rolnych.
Indeks nazw polskich - rodzina Stonkowate
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź