Zawisakowate (Sphingidae)

Rodzina zaliczana do nadrodziny (Bombycoidea) oraz do rzędu motyle (Lepidoptera). Reprezentowana jest przez trzy podrodziny. Rodzina ta liczy ponad tysiąc gatunków motyli, zasiedlających strefę tropikalną, o sylwetce aerodynamicznej. Gąsienice są duże, na końcu odwłoka posiadają wyrostek w kształcie rogu.
Indeks nazw polskich - rodzina Zawisakowate
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź