TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW. Docieplanie budynków, a jakość powietrza
Ekologia.pl Dom i ogród Ekologiczny dom Docieplanie budynków oczyści powietrze?

Docieplanie budynków oczyści powietrze?

Docieplanie budynków pomoże oczyścić powietrze. © Shutterstock / Andrei Shumskiy / WWF
Docieplanie budynków pomoże oczyścić powietrze. © Shutterstock / Andrei Shumskiy / WWF

Do 2020 roku, możliwa jest redukcja emisji podczas procesów spalania (poza przemysłem) nawet do 25 proc.! Jednym ze sposobów, który pomógłby w osiągnięciu takiej redukcji jest termomodernizacja. – wynika z raportu przygotowanego na zlecenie WWF przez Krajową Agencję Poszanowania Energii (KAPE).

Polskie budynki są odpowiedzialne za znaczną część finalnego zużycia energii. W związku z tym są także odpowiedzialne za emisję zanieczyszczeń do powietrza. Ich udział w emisji dwutlenku siarki (SO2) wynosi ok. 50 proc., tlenków azotu (NOx) – 22 proc., dwutlenku węgla – 35 proc. i pyłów – ok. 10 proc.

Autorzy raportu dokonali szerokiej analizy sektora budowlanego, uwzględniając takie czynniki jak rok budowy, sposób zasilania w ciepło, czy stan termomodernizacji – tłumaczy Dorota Zawadzka-Stępniak z WWF Polska. – Sporządzono również ocenę emisji poszczególnych zanieczyszczeń powietrza i stworzono odpowiednie wskaźniki emisji dla każdego z nich. Na potrzeby analizy przyjęto, że standard niemal zeroenergetyczny budynku mieszkalnego oznacza zużycie energii końcowej na ogrzewanie i przygotowanie c.w.u. mniejsze niż 40 kWh/m2/rok. Natomiast dla budynku niemieszkalnego przyjęto 60 kWh/m2/rok.

Gdyby wszystkie nowe budynki w Polsce powstawały w standardzie energooszczędnym, to oszczędności w zużyciu energii w stosunku do obecnych standardów energetycznych nowych budynków wyniosłyby 2 363 906 MWh/rok. Natomiast, gdyby wszystkie już istniejące budynki zmodernizować zgodnie ze standardem energooszczędnym, wtedy oszczędności energii końcowej wyniosłyby 166 122 425 MWh/rok.

Stosowanie wysokich standardów energetycznych w odniesieniu do wszystkich nowobudowanych budynków pozwoliłoby na uniknięcie rocznej emisji od 806 ton tlenków azotu, 31 tysięcy ton tlenku węgla i aż 650 tysięcy ton dwutlenku węgla. Jeśli zsumowalibyśmy wartości emisji tlenków siarki, tlenku azotu, tlenku węgla i pyłu zawieszonego z okresu najbliższych 7 lat, to w tej perspektywie osiągnęlibyśmy redukcję na poziomie od 6 do 25 procent obecnych emisji z procesów spalania poza przemysłem.

Wyniki raportu pokazują jednoznacznie, że warto zdefiniować pojęcie budynku o niemal zerowym zużyciu energii na jak najmniejszym poziomie wskaźnika zużycia energii końcowej na m2 powierzchni użytkowej. Jednocześnie warto zwiększyć wskaźnik renowacji budynków, gdyż istniejące zasoby budowlane stanowią sektor o najwyższym potencjale w zakresie oszczędności energii.

Wpływ odpowiedniego docieplenia budynku na koszty eksploatacji oraz przede wszystkim oszczędności energii jest wciąż niedoceniany – konkluduje Zawadzka-Stępniak. – Dlatego też ogromne znaczenie ma podejmowanie dyskusji oraz inicjatyw mających na celu szerzenie wiedzy o oszczędności zużycia energii.

W ramach pakietu klimatyczno-energetycznego kraje UE zobowiązały się do łącznej poprawy efektywności energetycznej o 20 proc. do 2020 roku. Polski wkład w unijny cel oznacza ustabilizowanie zużycia energii pierwotnej w 2020 r. na poziomie 96 Mtoe. Krajowy Program Reform szacuje, że zrealizowanie tego celu będzie oznaczać osiągnięcie w 2020 roku oszczędności energii pierwotnej na poziomie 13,6 proc. w porównaniu ze scenariuszem zakładającym niepodejmowanie żadnych działań. Dlatego tak ważne jest podejmowanie działań na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej w Polsce.

WWF jest jedną z największych fundacji zajmujących się ochroną przyrody na całym świecie. W Polsce działa już od ponad 10 lat. Dowiedz się, jak możesz chronić życie na Ziemi. Wejdź na www.wwf.pl.

4.5/5 - (11 votes)
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments