TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE BOCIAN. Organizacja ekologiczna - TP Bocian

Towarzystwo Przyrodnicze Bocian

Ekologia.pl Wiedza Organizacje ekologiczne Towarzystwo Przyrodnicze Bocian

Towarzystwo Przyrodnicze Bocian – organizacja ekologiczna powstała w Siedlcach w 1994 roku. Swoją misję określa jako ochronę dziko żyjących gatunków roślin i zwierząt.


W ramach Towarzystwa funkcjonuje Sekcja Botaniczna, której celem jest monitoring i ochrona gatunków roślin na Nizinie Mazowieckiej.

Towarzystwo Przyrodnicze Bocian realizuje na terenie kraju wiele projektów dotyczących najczęściej wybranych gatunków zwierząt. Pod szczególną opieką Towarzystwa znajduje się bocian biały ponieważ co czwarta para bocianów gniazduje w Polsce, zatem od losu polskich bocianów zależy los całego gatunku. Co roku Towarzystwo Przyrodnicze Bocian przeprowadza inwentaryzacje gniazd w kolejnych powiatach w celu oceny zagrożenia poszczególnych stanowisk.

Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”
https://www.bocian.org.pl/