Definicja pojęcia:

aerozol

Aerozol - koloid utworzony w wyniku rozproszenia ciał stałych lub cieczy w ośrodku gazowym, np. perfumy w aerozolu, mgła. Powszechnie stosowane aerozole zawierają obojętny nośnik (np. fluorowcowane alkany) skroplony pod ciśnieniem. Używanie tych substancji (zawierających chlor i freon) prowadzi do zubożenia warstwy ozonowej Ziemi.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.4
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź