Definicja pojęcia:

substancja

Substancja - w naukach przyrodniczych, technicznych oraz medycznych, oznacza materię o niezerowej masie spoczynkowej, czyli pierwiastki chemiczne, związki chemiczne i ich mieszaniny.

Substancja chemiczna (substancja czysta, chemikalia (tylko liczba mnoga) – substancja jednorodna, o stałym, określonym składzie chemicznym, jakościowym i najczęściej także ilościowym. Do substancji chemicznych zalicza się też bertolidy, substancje niespełniające (pod względem ilościowym) kryterium stałości składu.

Do substancji chemicznych nie zalicza się mieszanin (jednorodnych i niejednorodnych). Nazywa się je preparatami chemicznymi lub substancjami złożonymi.

Substancja prosta – pierwiastek w stanie wolnym. Niektóre pierwiastki mogą występować w formie kilku substancji prostych, typowym przykładem jest węgiel, który występuje w formie diamentu, grafitu i fullerenu.

Substancja zapachowa – substancja lotna o silnym (tzn. łatwo wyczuwalnym dla ludzi), zwykle przyjemnym zapachu. Określenie to stosuje się zarówno do związków chemicznych, wywołujących wrażenie węchowe (wonnych substancji chemicznych), jak i do mieszanin wywołujących określoną reakcję węchu u człowieka.
Mieszaniny, fot. pixabay.comLegenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.9
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy