Definicja pojęcia:

freony

Freony – powszechna nazwa chloro- i fluoropochodnych węglowodorów alifatycznych. Poprawniejszą nazwą jest skrót CFC pochodzący od angielskiego chlorofluorocarbons ponieważ termin freony jest nazwą handlową zastrzeżoną przez jeden z koncernów chemicznych. Freon został odkryty przez Thomasa Midglay ok. 1920 roku a do produkcji trafił w 1930 roku. Emisja freonów do środowiska jest jedną z głównych przyczyn rozkładu ozonu w atmosferze ziemskiej. Przed odkryciem tego zjawiska freony stosowane były masowo w roli gazów nośnych w opakowaniach aerozoli, czynników chłodniczych w lodówkach i klimatyzatorach, spulchniaczy do produkcji materiałów izolacyjnych oraz opakowań a również rozpuszczalników i środków oczyszczających w przemyśle elektronicznym. Związkami chemicznymi również niszczącymi warstwę ozonową są też halony, które stosowane są w gaśnicach, bromek metylu, który jest pestycydem, 1,1,1-trójchloroetan będący rozpuszczalnikiem przemysłowym oraz czterochlorek węgla który stosowany jest w wielu procesach technologicznych, na przykład w trakcie produkcji pestycydów czy barwników.


Freony były powszechnie używane w lodówkach, fot. Flickr CCLegenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.7
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy