Definicja pojęcia:

freony

Freony - związki organiczne, pochodne fluorochlorowe metanu i etanu. Najważniejszym z nich jest gazowy freon 12 (CCl2F2) o Tw = - 30 oC oraz ciekły freon 11 (CCl3F) o Tw = 24°C. Są niepalne, nietoksyczne, bez zapachu. Charakteryzują się niską temperaturą wrzenia, dużą prężnością pary w niskich temperaturach i dużym cieple parowania. Dlatego wykorzystuje się je jako substancje chłodzące w urządzeniach chłodniczych. Używane są również jako rozpuszczalniki i gazy wynośnikowe substancji aerozolowych. Zaliczane są do gazów niszczących ozon stratosferyczny. Niebezpieczne substancje niszczące powłokę ozonową Ziemi. Po ich przedostaniu się do stratosfery, pod wpływem promieniowania UV, odszczepiają atom chlorowca, będącego efektywnym katalizatorem rozkładu ozonu na tlen oraz tlenek chloru. Ozon spełnia niezwykle ważną funkcję, ponieważ jest naturalnym filtrem chroniącym organizmy żywe przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym UV.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.6
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy