Definicja pojęcia:

akumulator

Akumulator - urządzenie do magazynowania energii elektrycznej w postaci energii chemicznej. Stanowi go odwracalne ogniwo galwaniczne. Doprowadzona z zewnątrz energia elektryczna podczas ładowania powoduje odwracalne przemiany chemiczne, które są źródłem energii elektrycznej. Podczas takiej przemiany akumulator ulega rozładowaniu. Najczęściej używane są akumulatory kwasowe (ołowiowe) oraz lżejsze, trwalsze, o większej pojemności akumulatory zasadowe, np. niklowo - żelazowe. Akumulator ołowiowy jest ogniwem, w którym jedna płytka jest pokryta ołowiem, zaś druga PbO2. Płyty zanurzone są w 25% roztworze kwasu siarkowego (H2SO4).

Na elektrodzie ujemnej zachodzi reakcja:
Pb + SO42 leftrightarrow PbSO4 + 2e-.Natomiast na elektrodzie dodatniej reakcja przebiega następująco:
PbO2 + 4H+ + SO42- +2e- leftrightarrow PbSO4 + 2H2O.
Gdy gęstość roztworu kwasu siarkowego, tj. elektrolitu, wyniesie 1.27-1.29 g·cm-3, to akumulator jest naładowany.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.5
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź