Definicja pojęcia:

energia

Energia – jedna z podstawowych wartości w fizyce, a także pojęcie określające siły witalne organizmu.

W fizyce energia jest to wielkość skalarna służąca opisowi różnych procesów i oddziaływań zachodzących w przyrodzie. Charakteryzuje ona stany układów fizycznych oraz ich zdolność do wykonywania pracy. W związku z tym możemy wyróżnić różne rodzaje energii. Mówimy też o obiegu energii w przyrodzie, co odnosi się do ciągłego przekształcania poszczególnych rodzajów energii – to z kolei gwarantuje ciągłość życia na Ziemi i prawidłowe funkcjonowanie organizmów.

W zależności od formy energii i sensu, w jakim zostało użyte to pojęcie, wyróżniamy kilka jej jednostek.

Energia w fizyce

Dział fizyki zajmujący się badaniem energetycznych skutków przekształceń chemicznych i fizycznych to termodynamika.

Energia w fizyce jest bezpośrednio związana z pojęciami pracy i ciepła.

Jednostką energii w układzie SI jest J (dżul). We wzorach fizycznych energia zapisywana jest symbolem E.

Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.7
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy