Definicja pojęcia:

beton

Beton - tworzywo otrzymywane przez zmieszanie kruszywa, tzw. wypełniacza, ze spoiwem, które w wyniku reakcji fizykochemicznych tworzy monolityczną bryłę. Wypełniaczem mogą być różnorodne materiały organiczne i nieorganiczne, np. żwir. Podobnie spoiwo może być organiczne (żywice, bitumy) i nieorganiczne (wapno, cement). W zwykłym betonie wypełniaczem jest żwir, natomiast spoiwem cement zmieszany z wodą, tzw. zaczyn. W zależności od przeznaczenia do betonu dodaje się do podstawowych składników różne domieszki, czyli spoiwa i kruszywa.

Wyróżniamy betony:

  • ciężkie (o ciężarze objętościowym powyżej 2600 kG·m-3 - z kruszywem barytowym, BaSO4);
  • zwykłe (o ciężarze objętościowym 1800-2600 kG·m-3 - z kruszywem granitowym, bazaltowym);
  • lekkie (o ciężarze objętościowym poniżej 1800 kG·m-3 - z keramzytem lub bez kruszywa).

Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.8
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź