Definicja pojęcia:

woda

Woda (tlenek wodoru) - tlenek wodoru, jeden z najszerzej rozpowszechnionych w przyrodzie związków chemicznych, o wzorze H₂O. Najtrwalszy tlenek spośród wszystkich tlenowców.

Woda jest główną składową organizmów żywych i warunkuje ich przetrwanie. Cechuje się specyficznymi właściwościami fizycznymi i chemicznymi, wyróżniającymi ją na tle innych cieczy. Woda występuje powszechnie w wielu obiektach układu planetarnego i jest obecna w materii międzygwiazdowej. Woda na Ziemi to przede wszystkim oceany, morza, rzeki, jeziora i sztuczne zbiorniki wodne oraz lodowce. W atmosferze ziemskiej pierwiastek ten występuje w postaci pary wodnej i chmur. Woda jest także ważnym składnikiem budowy płaszcza Ziemi. Najważniejsza z perspektywy biologicznej jest wodą służąca do picia – uzdatniona woda, dzięki której możliwe jest utrzymanie wielu fundamentalnych funkcji życiowych organizmu. Woda to przezroczysta ciecz, przybierająca również gazowy i stały stan skupienia. Jako gaz określana jest parą wodną, jako ciało stałelodem. Dzięki temu, że w temperaturze pokojowej utrzymuje się w stanie ciekłym, może być podstawą funkcjonowania organizmów. Woda nie ma zapachu i w małych ilościach wydaje się bezbarwna. Duże ilości wody charakteryzują się lekko błękitnym odcieniem. Barwę tę woda zyskuje w wyniku oscylacyjnej absorbcji światła widzialnego.

Właściwości fizyczne wody:
Temperatura krzepnięcia: TK = 3.82  ̊C
Temperatura wrzenia: TW = 101.42  ̊C
Gęstość: 1 kg/l
Ciepło parowania: 2257 kJ/kg
Ciepło topnienia: 333,7 kJ/kg
Odczyn: 7,0


pixabay.comLegenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.8
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy