Definicja pojęcia:

drzewostan

Drzewostan - zbiorowisko drzew charakterystyczne dla danego środowiska (siedliska), cechujące się tym samym składem gatunkowym, budową, wiekiem i zwarciem drzew, np. drzewostan iglasty, mieszany mateczny itp. Drzewostan stanowi najwyższą warstwę w lesie i w decydujący sposób wpływa na strukturę i funkcjonowanie ekosystemu leśnego.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.6
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy