Definicja pojęcia:

izolacja

Izolacja - 1) ograniczenie lub uniemożliwienie kontaktowania się i krzyżowania danej populacji z innymi populacjami tego samego gatunku. Wyróżnia się następujące izolacje: geograficzną (ograniczenie populacji barierami przestrzennymi, np. góry, rzeki), behawioralną (różny sposób zachowania osobników sprawia, że nie są one dopuszczone do rozmnażania) i rozrodczą (uniemożliwia krzyżowanie się osobników i wydawanie potomstwa głównie z powodu różnic w budowie narządów rozrodczych i innej pory rozrodu);
2) warstwa materiału utrudniająca wzajemne oddziaływanie dwóch środowisk, np. przenikanie ciepła, prądu itp.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.6
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź