Definicja pojęcia:

izotopy promieniotwórcze

Izotopy promieniotwórcze - atomy tego samego pierwiastka o różnych masach atomowych, których jądra ulegają samorzutnym przemianom z wydzieleniem cząsteczek alpha i beta oraz promieniowania wysokoenergetycznego gamma. Każdy izotop promieniotwórczy rozpada się z określoną szybkością, zwaną okresem połowicznego rozpadu, np. dla strontu - 90 (90Sr) okres połowicznego rozpadu wynosi 28 lat, natomiast dla izotopu strontu - 89 (89Sr) wynosi tylko 51 dni. Działanie izotopów jest szkodliwe dla organizmów żywych, gdyż wpływają one na zmiany warunków fizykochemicznych środowiska i zakłócają przebieg procesów biologicznych. Wiele izotopów promieniotwórczych łatwo wchodzi do cykli biochemicznych, np. stront - 90 (90Sr), cez - 137 (137Cs), bar - 137 (137Ba). Duże ich nagromadzenie w organizmie prowadzi do zahamowania procesów życiowych lub do śmierci.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.6
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź