Definicja pojęcia:

kolonia

Kolonia - zespół organizmów należących do jednego gatunku, skupionych na określonym terenie okresowo lub ciągle np. kolonia bakterii, mew, glonów. W koloniach stałych osobniki są ściśle uzależnione od siebie, gdyż pełnią wyspecjalizowane funkcje i nie są zdolne do samodzielnego życia, np. kolonie koralowców.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.0
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź