Definicja pojęcia:

pojemność cieplna

Pojemność cieplna - zdolność do gromadzenia ciepła przez ciało podczas ogrzewania. Pojemność cieplną Cv definiuje się jako stosunek ilości ciepła Q pobranego przez ciało do przyrostu jego temperatury T spowodowanego dostarczeniem ciepła. Pojemność cieplna jest mierzona w dżulach na kelwin (J·K-1).


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.8
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź