Definicja pojęcia:

wapienie

Wapienie - skały osadowe zawierające powyżej 75% węglanu wapniowego (CaCO3), głównie kalcytu. W postaci domieszek mogą zawierać kwarc, dolomit, minerały ilaste i inne. Przyjmują barwę białą, żółtawą, szarą, brunatną lub czerwoną. Wapienie organiczne powstają ze szczątków organicznych na dnie mórz i oceanów. Wapienie nieorganiczne tworzą się wskutek strącania węglanów z wody morskiej lub źródlanej. Są bardzo rozpowszechnionymi skałami w Polsce. Występują głównie w Górach Świętokrzyskich, na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, Wyżynie Lubelskiej, w Tatrach i w Pieninach. Mają ogromne znaczenie gospodarcze. Są używane w budownictwie (z budowlanego kamienia wapiennego wytwarza się wapno palone, cement), w przemyśle hutniczym służą jako topnik i znajdują wykorzystanie w przemyśle cukrowniczym, papierniczym i chemicznym (do produkcji karbidu, sody itp.). Zmielone skały służą jako nawóz. W Kopalni Wapieni Morawica w Górach Świętokrzyskich wydobywany przemysłowy kamień wapienny cechują wysokie parametry chemiczne i jednorodność. Ma następujący skład chemiczny: CaCO3 (97%), MgCO3 (1.10%), SiO2 (1.20%), Al2O3 (0.15%), Fe2O3 (0.05%), CaO (54.5%), MgO (0.8%), CO2 (41.6%).


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.4
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź