Definicja pojęcia:

WWA

WWA - wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne pochodzące głównie z niecałkowitego spalania materiałów organicznych (drewna, papierosów), spalin samochodowych, przemysłu koksowniczego i petrochemicznego. Stosowane są do produkcji leków, farb, pestycydów i tworzyw sztucznych. Do WWA zalicza się, m.in. fenantren, antracen, piren, fluoranten, chryzen, benzo-?-piren, benzo-?-antracen. WWW są to bardzo niebezpieczne związki, ponieważ wywołują zmiany nowotworowe w różnych tkankach organizmu.
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.3
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź