Kangur szary (Macropus fuliginosus)

Nazywany/a też: torbacz szary

Fot. SeanMack, GNU/Wikipedia
Długość ciała wynosi od 90 do 140 cm, długość ogona 50 -100 cm, masa ciała mieści się w granicach 27 -54 kg. Samce są znacznie większe od samic, wyprostowane i uniesione na kończynach mogą mieć 2 m. Gatunek ten bywa często mylony z kangurem olbrzymim (Macropus giganteus / M. canguru), a przez jakiś czas był klasyfikowany jako jego podgatunek. Różni się od niego jednak barwą pyska, który u kangura olbrzymiego jest białawy, a u kangura szarego ciemny. Poza tym kangur szary posiada na udach jasne plamy. Jego sierść ma barwę szarobrązową. Tak jak wszystkie kangury, gatunek ten charakteryzuje się długim, grubym u nasady ogonem, długimi, silnymi kończynami  tylnymi, drobnymi, ruchliwymi kończynami przednimi i małą głową.  
  1. Występowanie
  2. Tryb życia
  3. Odżywianie
  4. Rozmnażanie i rozwój
  5. Systematyka
  6. Galeria zdjęć

Występowanie

Gatunek ten zamieszkuje suche zarośla i lasy Australii. Choć wciąż jest dość pospolity i liczny został objęty ochroną.
Czy wiesz, że...

Tryb życia

Kangur szary żyje w grupach składających się głównie z samic z młodymi oraz samca -lidera. Na pastwiskach obfitujących w pokarm może tworzyć liczniejsze stada. Można go spotkać na pastwiskach, polach golfowych, nawet na obrzeżach dużych miast. Bywa tępiony przez farmerów jako konkurencja pokarmowa dla bydła i w związku z tym, że niszczy uprawy i ogrodzenia. Podczas żerowania porusza się z reguły powoli, podpierając się wszystkimi czterema kończynami i ogonem, ale spłoszony ucieka wykonując kilkumetrowe skoki. Używa wtedy wyłącznie tylnych kończyn, przednie ma opuszczone i skierowane w stronę brzucha. W biegu ogon ułatwia mu utrzymanie równowagi.

Odżywianie

Jest to gatunek roślinożerny. Żywi się głównie trawami, a także innymi roślinami zielnymi. Żeruje od świtu do zmierzchu. Jest bardzo odporny na brak wody. 

Rozmnażanie i rozwój

Ciąża trwa ok. 5 tygodni. Po tym okresie rodzi się jedno młode, nagie i ślepe, które następnie przepełza do torby lęgowej matki, gdzie przytwierdza się do sutka. Pozostaje tu przez okres 10 miesięcy, a potem jeszcze przez kilka następnych ssie mleko matki i wskakuje do torby w chwili zagrożenia. Młode uzyskują dojrzałość płciową w drugim roku życia. Kangur szary żyje na wolności ok. 10 lat, w niewoli dożywa wieku 20 lat
Kangur szary,Macropus fuliginosus,western grey kangaroo Fot. SeanMack, GNU/Wikipedia

Galeria zdjęć

Kangur szary,Macropus fuliginosus,western grey kangaroo

Systematyka

Domena:Eukarionty
Królestwo:Zwierzęta
Podtyp:Kręgowce
Gromada:Ssaki
Rodzina:Kangurowate
Rodzaj:Macropus
Gatunek:Kangur szary
Indeks nazw polskich - gromada Ssaki
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź