Pijawkowate (Hirudinidae)

Rodzina zaliczana jest do rzędu Arhynchobdellida, podgromady pijawki (Hirudinea), gromady siodełkowce (Clitellata), typu pierścienice (Annelida), podkrólestwa tkankowce właściwe (Eumetazoa) oraz do królestwa zwierzęta (Animalia).
Indeks nazw polskich - rodzina Pijawkowate
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź