Arion - Ekologia.pl
Szukaj zwierzęcia
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
Ślinik luzytański
Ślinik luzytański
Arion lusitanicus
Ślinik wielki
Ślinik wielki
Arion rufus

Rodzaj należący do rodziny ślinikowate (Arionidae), rzędu trzonkooczne (Stylommatophora), gromady ślimaki (Gastropoda) oraz do typu mięczaki (Mollusca).