Rakowate - Ekologia.pl
Szukaj zwierzęcia
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
Rak błotny
Rak błotny
Astacus leptodactylus
Rak sygnałowy, fot. shutterstock
Rak sygnałowy
Pacifastacus leniusculus
See page for author [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
Rak szlachetny
Astacus astacus

Rodzina zaliczana jest do rzędu dziesięcionogi (Decapoda), gromady pancerzowce (Malacostraca) oraz do podtypu skorupiaki (Crustacea).