Jak być zero waste? Wskazówki dla przedsiębiorców

Firma zero waste powinna dokładać wszystkich starań, by prowadzona przez nią działalność stanowiła jak najmniejsze obciążenie dla środowiska naturalnego. Wiąże się to z wdrożeniem zmian w zakresie procesów produkcyjnych, a także sposobu zarządzania pracą biurową. Co powinny zrobić firmy, by być zero waste?zerofot. chris_tina/ shutterstock.com
Dlaczego bycie zero waste jest tak ważne?

Zero waste to filozofia zakładająca przede wszystkim niemarnowanie zasobów i ograniczenie produkcji odpadów. Stara się ograniczyć konsumpcję, niekontrolowane wytwarzanie śmieci oraz brak ich segregowania i przetwarzania.

Bycie zero waste stanowi wyraz troski o planetę i jest szczególnie istotne w epoce szybko postępujących zmian klimatycznych, topnienia lodowców, pustynnienia wielu obszarów planety i wymierania gatunków różnorodnych organizmów. Podjęcie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego stanowi dziś obowiązek każdego przedsiębiorstwa, co potwierdza agenda ONZ, przyjęta w 2015 przez wszystkie państwa członkowskie sojuszu, określająca siedemnaście celów zrównoważonego rozwoju, które mają zostać osiągnięte do 2030 roku.

Jak bycie zero waste postrzegane jest przez klientów i kontrahentów?

Bycie zero waste zakłada przestrzeganie w firmie zasad CSR (Corporate Social Responsibility), czyli społecznej odpowiedzialności biznesu. Jest to strategia zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwo musi uwzględnić w swojej działalności szeroki wachlarz aspektów środowiskowych, a także interesów społecznych i relacji z pracownikami oraz grupami interesariuszy. Przyczynia się to do wzrostu konkurencyjności firmy na rynku i kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju. Firma będąca zero waste postrzegana jest przez klientów i kontrahentów jako godna zaufania, zastosowanie proekologicznego podejścia umożliwia więc budowanie pozytywnego wizerunku, co przekłada się na osiąganie wymiernych korzyści finansowych.

Wdrażanie filozofii zero waste w firmie

W jaki sposób przedsiębiorstwo może stać się zero waste? W osiągnięciu celu pomocne jest wdrożenie kilku zmian w sposobie zarządzania i funkcjonowania firmy.

Segregowanie śmieci
Absolutną podstawą w firmie zero waste jest poprawna segregacja śmieci. Wiąże się to z koniecznością ustawienia przeznaczonych do tego pojemników wszędzie tam, gdzie są realnie potrzebne.

E-faktury
Znaczące ograniczenie zużycia energii i zasobów w przedsiębiorstwie umożliwia prowadzenie dokumentacji elektronicznej i wystawianie e-faktur. Pozwala to bowiem zmniejszyć zapotrzebowanie na prąd, papier oraz tusz. 

Filtry do wody
Dzięki instalacji specjalistycznych filtrów w siedzibie firmy możliwe jest bezpieczne picie wody z kranu. Prowadzi to do eliminacji jednorazowych kubków i butelek, a w efekcie ograniczenia zużycia plastiku przez pracowników.

Wyłączanie nieużywanych urządzeń
W celu ograniczenia zużycia energii w firmie należy odłączać sprzęt elektroniczny od źródła zasilania w momencie, gdy nie jest on używany, a także gasić światło w pomieszczeniach, w których nikt nie przebywa.

Edukacja pracowników
Wdrożenie filozofii zero waste w firmie wymaga edukacji ekologicznej pracowników. Ma ona na celu dotarcie z informacjami z zakresu ochrony środowiska do wszystkich zatrudnionych. Do ich przekazywania można wykorzystać:
•    newslettery ekologiczne,
•    spotkania ze specjalistami oraz pasjonatami z dziedziny ekologii,
•    wskazówki dotyczące tego, jak być eko, umieszczane w przestrzeni wspólnej firmy lub przesyłane
     do pracowników za pośrednictwem komunikatorów internetowych,
•    ekowolontariat polegający na wspólnym zbieraniu śmieci, sadzeniu drzew, budowie uli
     lub domków dla ptaków.

Zero waste w produkcji folii stretch – firma CAST

CAST zajmuje się produkcją innowacyjnych folii stretch. Firma ta wykazuje się dużą dbałością o stan środowiska naturalnego, dlatego zdecydowała się na wdrożenie założeń zero waste. Dzięki opatentowanym, autorskim rozwiązaniom, ekologiczna folia stretch marki CAST produkowana jest w sposób bezodpadowy, o czym można więcej przeczytać na https://cast.pl/eko/.

Jak przebiega ten proces? Wszystkie odpady w formie ścinków, które powstają w czasie produkcji folii, zostają zebrane, oczyszczone, a następnie osuszone i zmielone w specjalnym młynie. W ten sposób powstaje surowiec zwany regranulatem. W procesie produkcji ekologicznej folii regranulat zostaje najpierw rozgrzany, a następnie równomiernie rozprowadzony na głowicy wytłaczarki. Maszyna ta wyposażona jest w odpowiednie filtry, dzięki którym tworzywu można nadać wymagane właściwości. Po ostudzeniu rozprowadzonego wcześniej w wytłaczarce regranulatu powstaje gotowa do użytku folia. Dzięki bezodpadowej produkcji folii stretch firma CAST znacząco zmniejsza impakt środowiskowy swojej działalności.

art. sponsorowany
Ocena (2.1) Oceń: