STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIKICH ZWIERZĄT „SOKÓŁ”. Organizacja ekologiczna - Sokół

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół” - organizacja ekologiczna powstała w Toruniu w 2002 roku. Stowarzyszenie jest członkiem Rady Programu Restytucji Sokoła Wędrownego (Falco p. peregrinus) w Polsce w ramach której współpracuje z najlepszymi w kraju ośrodkami prowadzącymi hodowlę i reintrodukcję sokoła wędrownego.
Jednym z celów Stowarzyszenia ma być konsolidacja prac związanych z restytucją sokoła, a także rozwinięcie monitoringu na terenie kraju i wspomaganie rozwoju dzikiej populacji poprzez instalowanie dla ptaków sztucznych gniazd.

Jednocześnie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół” chce wspierać badania naukowe, które pozwolą na bardziej efektywne wykorzystanie zgromadzonych środków na ratowanie gatunku. Planowane jest przeprowadzenie badań genetycznych, które pozwolą określić różnorodność genetyczną rozwijającej się populacji sokoła wędrownego.


Stowarzyszenie Na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół”
http://www.peregrinus.pl/pl/
Ocena (3.5) Oceń: