Kliknij, aby przejść do Leksykonu Leksykon ekologii i ochrony środowiska prezentuje ok. 4300 haseł z różnych dziedzin nauki, m.in. biologii, chemii, fizyki, geografii, gleboznawstwa, astronomii, które są niezbędne do wyjaśniania problemów ekologii i ochrony środowiska; więcej>> Kliknij, aby przejść do Encyklopedii leśnej Encyklopedia leśna prezentuje ok. 1000 haseł z różnych dziedzin powiązanych z problematyką leśną; więcej>> Kliknij, aby przejść do Słownika hydrogeologicznego Słownik hydrogeologiczny pod redakcją naukową Jana Dowgiałło, Antoniego S. Kleczkowskiego, Tadeusza Macioszczyka i Andrzeja Różkowskiego, obejmuje około 1400 haseł prezentujących wiedzę o wodach podziemnych; więcej>> Kliknij, aby przejść do Słownika Słownik terminów prawnych dotyczy ekologii i ochrony środowiska, oparty jest na aktach prawnych obowiązujących w ochronie środowiska. więcej>>
Pasaż zakupowy