Definicja pojęcia:

FAO

FAO - Food and Agriculture Organization (Organizacja do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa) - organizacja międzynarodowa powstała w 1945 r., która zajmuje się stanem wyżywienia ludności świata oraz programami zwalczania głodu. Do jej zadań należy: doskonalenie produkcji, wymiany i rozprowadzania produktów rolniczych, leśnictwa i rybołówstwa, stabilizacja cen na surowce rolnicze przez system subsydiów, udzielanie pomocy technicznej krajom o niskiej kulturze rolnej. Funkcjonuje pod egidą narodów zjednoczonych – ONZ.
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.4
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź