Definicja pojęcia:

odżywianie

Odżywianie - pobieranie przez organizm substancji potrzebnych do wzrostu, rozwoju tkanek i utrzymania funkcji życiowych. Wyróżnia się organizmy samożywne (fotosyntetyzujące rośliny zielone i chemosyntetyzujące niektóre bakterie) i cudzożywne (grzyby, bakterie i zwierzęta). Organizmy samożywne mają zdolność wytwarzania potrzebnych do życia substancji organicznych ze związków nieorganicznych w procesie fotosyntezy lub chemosyntezy. Natomiast organizmy cudzożywne pobierają gotowe substancje organiczne z zewnątrz. Sposób odżywiania organizmu determinuje jego miejsce w łańcuchu pokarmowym. Zatem organizmy samożywne (autotrofy) stanowią poziom producentów, z kolei organizmy cudzożywne (heterotrofy) należą do konsumentów lub reducentów.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 3.8
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź