Definicja pojęcia:

papier

Papier - spilśniona masa włóknista pochodzenia roślinnego, mineralnego lub zwierzęcego wraz z odpowiednimi dodatkami, ukształtowana w postaci arkuszy lub wstęgi. Materiałem wyjściowym do produkcji papieru jest masa papiernicza. Stanowi ją zawiesina wodna surowców włóknistych (masa celulozowa, ścier drzewny, makulatura) z dodatkiem wypełniaczy (kaolin, talk, gips, kreda), środków zaklejających (klej żywiczny) oraz substancji pomocniczych (barwniki). Maszyny papiernicze (tzw. papiernice) wytwarzają z masy papierniczej wstęgę papieru, którą osadza się na sicie i spilśnia, a następnie poddaje się ją procesowi odwadniania, suszenia oraz obróbce wykończeniowej.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.8
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź